50,00 € Εργαλείο Μεταφύτευσης (Μεγάλο) - Transplant tool (Big)
48,00 € Εργαλείο Μεταφύτευσης (Μικρό) - Transplant tool (Small)
88,00 € Set εργαλείο Mεταφύτευσης Mεγάλο και Mικρό - Set (Big & Small)
44,00 € Αυλακωτήρας με 4 υνιά.
9,00 € Υνί για τον αυλακωτήρα.
22,00 € Σπορέας μεγάλων σπόρων.